ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Във физическите магазини “Мебели СТИЛ” (намиращи се в гр. Монтана, България) и на електронния магазин “Мебели СТИЛ” (www.mebelistil.com) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на мебели и аксесоари за дома, офиса и градината, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

Настоящата политика за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на ислугите ни. Тази политика е част от ОБЩИТЕ НИ УСЛОВИЯ. (това нека да се линкне към общите условия).

Ако имате въпроси или коментари във връзка с нащоящата Политика, на страницата за контакти (това нека да се линкне към страницата за контати с нас). Можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете.

МОЛЯ, прочетете внимателно тази Политика, преди да изпозлвате услугите ни.

Важно е да знаете, че:

 • Регистрирайки се в уебсайта ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 • Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по описаният по-долу начин, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на личните данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на уебсайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашият уебсайт би означавал отказ да използвате съответните услуги прелагани в него.
 • В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Личните данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др.

 

 1. ПОНЯТИЯ:

АДМИНИСТРАТОРЪТ: ЗАРО 61 ЕООД, ЕИК: 202881183, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, бул. Трети Март 141, телефон: 0878 228 035, e-mail: store@mebelistil.com, web: www.mebelistil.com

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

 

 1. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

 

 1. На договорно основание се обработват следните данни:

 

 • Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от физически магазин „Мебели СТИЛ“:
  Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес, имейл.
  ●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
  ●    Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
  ●    Телефон за доставка;
  ●    Начин на доставка;
  ●    Начин на плащане;
  ●    Статус на плащане;
  ●    Статус на доставката;

 

 • Данни за онлайн поръчка през електронния магазин „Мебели СТИЛ“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
  Лично и фамилно име на лицето за доставка;
  ●    Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
  ●    Телефон и имейл за доставка;
  ●    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  ●    Начин на доставка;
  ●    Начин на плащане;
  ●    Номер на поръчка;
  ●    Сума за плащане;
  ●    Статус на плащане;
  ●    Статус на доставката;

 

 1. Обработване на следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:
 • Данни за профила Ви в електронния магазин „Мебели СТИЛ“:
 • Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;
 • Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на електронния магазин „МЕБЕЛИ СТИЛ“ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS и други форми на комуникация и/или изразяване:
  Лично и фамилно име;
  ●    Имейл адрес;
  ●    Телефонен номер;
  ●    Факс номер;
  ●    Адрес;
  ●    Интернет сайт;
  ●    Съдържание на коментара / съобщението;
 • Обработване на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:
 • Данни за онлайн поръчка през електронния магазин „Мебели СТИЛ“:
  Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
  ●    Телефон за доставка;
  ●    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  ●    Начин на доставка;
  ●    Начин на плащане;
  ●    Номер на поръчка;
  ●    Сума за плащане;
  ●    Статус и история на плащанията;
  ●    Статус и история на доставките;
  ●    История на поръчките;
 • Данни за поръчка на място:
  Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  ●    лично и фамилно име на лицето за доставка;
  ●    Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
  ●    Телефон за доствка;
  ●    Начин на доставка;
  ●    Начин на плащане;
  ●    Статус на плащане;
  ●    Статус на доставката;
 • Данни за лоялни клиенти:
  Лично и фамилно име;
  ●    Имейл адрес;
 • Телефон за връзка;
 • Данни от видеонаблюдение във физическите магазини „МЕБЕЛИ СТИЛ“
  Видеозаписи от камери в магазини „МЕБЕЛИ СТИЛ“ и складовата база;
 1. Обработване въз основа на легитимен интерес, следните данни:
 • Данни за поръчка на място:
  Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  ●    лично и фамилно име на лицето за доставка;
  ●    Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
  ●    Телефон за доствка;
  ●    Начин на доставка;
  ●    Начин на плащане;
  ●    Статус на плащане;
  ●    Статус на доставката;
  ●    Видеозаписи от камери, разположени във физическите магазини на „Мебели СТИЛ“.
 • Данни за онлайн поръчка през електронния магазин „Мебели СТИЛ“:
  Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
  ●    Телефон за доставка;
  ●    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  ●    Начин на доставка;
  ●    Начин на плащане;
  ●    Номер на поръчка;
  ●    Сума за плащане;
  ●    Статус и история на плащанията;
  ●    Статус и история на доставките;
  ●    История на поръчките;
 • Данни за лоялни клиенти:
  Лично и фамилно име;
  ●    Имейл адрес;
  ●    Телефон за връзка;
 • Данни от видеонаблюдение във физическите магазини на „Мебели СТИЛ“
  Видеозаписи от камери в магазини „Мебели СТИЛ“ и складовата база;

 

 1. Цели на обработката на личните данни
 2. Данните за профила Ви в електронния магазин „Мебели СТИЛ“ се обработват за целите на:
 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
  ●    Доставка на поръчани продукти;
  ●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, проследяване на доставки, плащания и други;
  ●    Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
  ●    Автентикация при влизане в профила Ви;
  ●    Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
  ●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
 1. Данните за поръчка на място се обработват за целите на:
  ● Доставка на поръчани продукти;
  ●    Информиране на клиенти във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
  ●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
  ●    Предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки;
 2. Данните за онлайн поръчка през електринния магазин „Мебели СТИЛ“ се обработват за целите на:
  ● Доставка на поръчани продукти;
  ●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
  ●    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
  ●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
  ●    Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
 3. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
  ● Идентификацията Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
  ●    Осъществяване на комуникация с Вас;
 4. Данните за лоялни клиенти се обработват за целите на:
  ● Изпълнение на договорни задължения за прилагане на отстъпка от цената при поръчки;
  ●    Удостоверяване и идентификация на качеството “лоялен клиент” и изхождащите от това права;
 5. Данните от видеонаблюдение във физическите магазини „Мебели СТИЛ“ се обработват за целите на:
  ● Проследяване на инциденти и нарушения;
  ●    Предотвратяване и докладване на престъпления в нашите магазини;

 

 1. Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със МЕБЕЛИ СТИЛ
 2. Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и колокация:
  ●  „СуперХостинг.БГ“ ООД, с ЕИК: 131449987 – предоставят хостинг за нуждите на Мебели СТИЛ. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php
  2. Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:
  ●  “Микроинвест” ООД, с ЕИК: 831826092 – предоставят лицензиран специализиран софтуер за складова дейност, търговия и отчетност, внедрен в работния процес на Администратора. Повече за тях можете да научите на тяхната интернет страница: http://www.micro.bg
  ●   “Сладур” ЕООД, с ЕИК: 110557949 – предоставят лицензиран специализиран софтуер за фактуриране. Тяхната политика за поверителност може да видите на следния адрес: https://faktura1.com/Za-nas/Usloviya-za-polzvane/file.indexdetails.file/menu_id.26/lang.1/
  Куриерски фирми за доставка: Еконт, Спиди, Рапидо, ЛЕО ЕКСПРЕС, DHL и TNT;
 3. Държавни органи и институциивъв връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
  По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:
1. Данни, предоставени на договорно основание:
●    Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на електронния магазин или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
●    Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 2 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на гаранционния срок на предлаганите продукти.
●    Данни за лоялни клиенти – до прекратяване на договора.

 1. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 2. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на електронния магазин или чрез изтриване, а по отношение на електронния магазин – и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро;
 3. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини „Мебели СТИЛ“ – видеозаписите се съхраняват до 60 дни от тяхното създаване;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

 

 1. Вашите права във връзка с личните Ви данни
 2. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
  ● По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
 3. Право на коригиране на неточни лични данни
  ● Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил в нашият електронен магазин или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;
 4. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
  ● Отпадане на необходимостта от обработка;
  ●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
  ●    Незаконна обработка на данни;
  ●    Законово задължение за изтриване;
  Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
 5. Право на ограничаване на обработването, когато:
  ● се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;
  ●    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
  ●    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
  ●    е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
  В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 6. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
  ● предоставяме данните директно на Вас;
  ●    при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;
 7. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
  ● Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.
 8. Право да възразите срещу директния маркетинг:
  ● Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
 9. Право на жалба до надзорен органв държавата членка по обичайното ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини „Мебели СТИЛ“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за „Мебели СТИЛ“, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в електронния магазин.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

 

 1. Използване на “бисквитки”Относно данните, съдържащи се в “бисквитките”на електронния магазин „Мебели СТИЛ“, можете да се информирате от нашата Политика за използване на „бисквитки“ (това се линква към политиката за бисквитките)